Skogrydding

 

Skogsrydding 

 

Skogeiere og gårdbrukere kan på en fornuftig måte få utført følgende:

  • Rydding av skog 
  • Rydding av beiteområder 
  • Kantrydding åker 
  • Kantrydding veier 
  • Kantrydding avlingsveier og skogsveier 
  • Fjerning av skog og krattvegetasjon for bedre lysinnslipp til åker, beiteområder, tun, bolig og boområder  Skogtjenester|Vi kan skog