Linjerydding

 

Linjerydding 

Fjerning av skog i eksisterende og nye kraftlinjer/gater

Vi har erfaringer og kompetanse på skogrydding langs kraftlinjer både med maskiner og manuell arbeidskraft.

Linjerydding kan være farefullt arbeide der det stilles høye krav til den enkeltes kompetanse, våre arbeidere innehar den kompetansen som kreves.

 

Skogtjenester|Vi kan skog