Graving

 

GRAVING og Grøfting 

Vi grøfter i inn og utmark og tilbyr sporpussing etter skogsdrift samt vi bygger lettere skogsveier.

 Grøfting og markberedning utføres med utstyr tilpasset dette. Skogeiere vil øke tilveksten betydelig ved å bedre vekstmuligheten for framtids skogen. Over tid vil god grøftetilstand øke avkastningen i skogen betydelig. God grøfting og markbereding er fornuftig investering for kommende generasjoner. 

 

 

Skogtjenester|Vi kan skog