Flishogging

 

Flishogging 

Vegetasjonsrydding, veikant, åkerkant, innmark. Tomterydding, fliser opp hele tomten. Flisfyringsanlegg, hogger flis og leverer til gårdsbruk o.l

  • Vegetasjonsrydding, veikant, åkerkant, innmark. Vi tar på oss vegetasjonsrydding langs dyrket mark, veier ol.
  • Tomterydding, vi hogger og fliser opp trær og skog som er i veien på tomter.
  • Flisfyringsanlegg, Vi hogger flis og leverer til gårdsvarmeanlegg og andre varmeanlegg.

 

Skogtjenester|Vi kan skog