Næsbø Skog AS yter tjenester innen skogsdrift

Primærmarkedet er i Midt-Norge, men selskapet påtar seg også oppdrag andre steder i Norge.

• Sluttavvirkning     Rydding av skog
• Tynning   • Kantrydding åker
• Skogsgrøfting   • Kantrydding veier
• Biovirke   • Kantrydding langs jernbane
• Tomterydding      Les mer om tjenestene våre her